This site uses cookies. By continuing to navigate, you agree to using them. 

 

 

 

 

RAPOARTE SPECIALE 

 

 

 1. Raport special privind drepturile copilului (2000) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 2. Raport special privind respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor supuse măsurilor privative de libertate (2000) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 3. Raport special privind sistemul de ocrotire a sănătăţii (2002) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 4. Raport special privind sistemul public de pensii (2002) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 5. Raport special privind nerespectarea unor drepturi ale copiilor şi tinerilor handicapaţi (2002) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 6. Raport special privind executarea pedepselor în penitenciare (2003) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 7. Raport special privind aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, modificată şi completată (2004) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 8. Raport special privind protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în Regatul Spaniei (2004) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 9. Raport special privind execuţia bugetară a Fondului Naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006 (2007) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 10. Raport special privind dificultăţile financiare deosebite ale instituţiei Avocatul Poporului în anul 2008 (2008) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 11. Raport special privind reglementările emise de ministrul justiţiei şi de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în materia executării pedepselor şi a măsurii educative a internării minorilor în centre de reeducare (2008) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 12. Raport special privind respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război (2009) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 13. Raport special privind respectarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (2009) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 14. Raport special privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum şi alte măsuri financiar-fiscale (2010) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 15. Raport special privind plata drepturilor salariale ale asistenţilor personali, prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (2011) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 16. Raport special cu privire la situaţia art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, declarat neconstituţional de Curtea Constituţională prin Deciziile 1354/2010, nr. 1358/2010 şi nr. 1360/2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 761 din data de 15 noiembrie 2010 (2012) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 17. Raport special privind evidenţierea dificultăţilor în desfăşurarea procesului de constituire şi reconstituire a dreptului de proprietate privată (6 martie 2012) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 18. Raport special privind necesitatea întocmirii unui raport referitor la încalcarea unor drepturi ale bolnavilor de cancer din România (12 martie 2012) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 19. Raport special privind unele aspecte referitoare la pensia de invaliditate prevăzută de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (aprilie 2012) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 20. Raport special privind sancţiunile aplicate conducătorilor de vehicule, în baza Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare (27 aprilie 2012) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 21. Raport special referitor la lipsa unor dispoziţii legale privind acordarea despăgubirilor pentru servituţile instituite în vederea desfăşurării unor activităţi economice de interes general (15 mai 2012) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 22. Raport special referitor la neaplicarea principiului egalităţii de tratament privind finanţarea unor instituţii academice de specialitate în reglementările Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării (25 iunie 2012) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 23. Raport special cu privire la importanta, producerea si situatia vaccinurilor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 24. Raport special privind exodul medicilor specialisti din Romania (2 iulie 2012) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 25. Raport special privind depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere de către crescătorii de bovine, caprine şi ovine referitoare la lipsa datoriilor la bugetul de stat şi bugetul local în temeiul Ordinului nr. 395/2007 (în prezent abrogat), a Ordinului nr. 98/2010 şi Odinului 215/2010 (13 august 2012) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 26. Raport special privind efectele întreruperilor de tratament la persoanele seropozitive HIV/SIDA (8 noiembrie 2012) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 27. Raport special privind consecinţele eliminării pensiilor de serviciu (ianuarie 2013) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 28. Raport special privind transportul elevilor din mediul rural (martie 2013) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 29. Raport special privind protecția persoanelor cu handicap (mai 2013) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 30. Raport special privind decontarea cheltuielilor de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 31. Raport special privind dreptul consumatorului de a fi informat asupra sursei de proveniență a apei de masă (aprilie 2014) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 32. Raport special privind respectarea drepturilor copiilor privați de libertate în România (iulie 2014) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 33. Raport special privind problemele identificate în legislația specifică plasamentului în regim de urgență al minorilor în cazul abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență (aprilie 2015) http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 34. Raport special privind condițiile de detenție din penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă, factori determinanți în respectarea demnității umane și a drepturilor persoanelor private de libertate (2015)http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

 

- Summary of the Special Report on the conditions of detention in prisons and detention and remand centres, determining factors in respecting human dignity and the rights of persons deprived of liberty http://www.avp.ro/linkuri/buton-pdf.gif

35. Raport special privind reglementările legale în materia deconectărilor individuale de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică ale apartamentelor situate în imobile de locuit tip bloc-condominii (2016)

Territorial Offices