This site uses cookies. By continuing to navigate, you agree to using them. 

 

 

Excepţii de neconstituţionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului - 2012


Excepţie de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 1 din Legea 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare.

Excepţie de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 8 alin. (3) şi ale Anexei nr. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2002.

Excepţie de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile Legii nr. 214/2011, pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor.

Excepţie de neconstituţionalitate a prevederilor art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice.

Excepţie de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 90, art. 91 şi art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu  modificările şi completările ulterioare şi excepţie de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare.

Excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin (1) şi (2) din Decretul-lege nr 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

Excepţie de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 248 alin (4) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Excepţie de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 54 lit. i) şi art. 82 lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Excepţie de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural - 22 iunie 2012

Excepţie de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 193 alin (2) din Legea nr. 263/2012 privind sistemul unitar de pensii publice, şi ale art. 16 al art. II din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar - 3 august 2012

Excepţia de neconstituţionalitate cu privire la prevederile art. 69 alin. (2) teza finală din legea nr. 9271992 pentru organizarea judecătorească.

Scrisoarea Avocatului Poporului adresata presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii

Excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 124 din Codul penal, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal - 30 octombrie 2012

 

 

 

Territorial Offices