This site uses cookies. By continuing to navigate, you agree to using them. 

 

 

 

Avocatul Poporului

poate sesiza instanța de contencios administrativ,

în condițiile Legii nr. 554/2004

privind contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

Acțiuni 2020

 

 

Acțiune în anularea unor hotărâri ale Consiliului Local al comunei Blejoi, judeţul Prahova, 23 martie 2020 

Acțiune în anularea parțială a unor hotărâri ale Consiliului Local al comunei Brezoaele, judeţul Dâmbovița, 28 februarie 2020

 

 

Acțiuni 2019

 

 

Acțiune în anularea unui act administrativ adoptat de Consiliul local al comunei Șișești, judeţul Mehedinți, 18 noiembrie 2019  

Acțiune în anularea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al comunei Suraia, judetul Vrancea, 10 octombrie 2019   

Acțiune în anularea Dispoziției nr. 230 din 13 mai 2019 emisă de Consiliul Județean Timiș privind respingerea unei cereri de schimbare pe cale administrativă a numelui, 27 august 2019

Acțiune în anularea unor acte administrative emise de Consiliul local al comunei Stănești, județul Gorj, 23 mai 2019  

Acțiune în contencios administrativ privind înregistrările unor bunuri imobile în evidențele fiscale ale unor UAT-uri, 23 mai 2019    

Acțiune în contencios administrativ privind obligarea Consiliului Județean Brașov și a Liceului „Petru Rareș” Feldioara, județul Brașov, la alocarea, calcularea și plata sumelor cuvenite unei minore cu cerințe educaționale speciale, 18 ianuarie 2019 

 

 

Acțiuni 2018

 

Acțiune în contencios administrativ privind anularea parțială a unui act emis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Dâmbovița”, 5 noiembrie 2018

Acțiune în contencios administrativ referitoare la obligarea Comisiei comunale pentru aplicarea legilor fondului funciar Dumbrava Roșie și Primăriei comunei Dumbrava Roșie să comunice, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, planurile parcelare ce au stat la baza emiterii unui titlu de proprietate, 3 septembrie 2018 

Acțiune în anularea unor acte administrative emise de Consiliul local al comunei Dofteana, județul Bacău, 26 aprilie 2018

 

 

Acțiuni 2017

 

Acțiune în anularea unui act administrativ emis de Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova, 18 decembrie 2017

Acțiune în contencios administrativ referitoare la comunicarea unor informații de interes public de către Primăria Municipiului Târgu-Mureș, 26 octombrie 2017

Acțiune în anularea unui act administrativ emis de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, 26 aprilie 2017

Acțiune în contencios administrativ referitoare la aplicarea legii speciale, 7 martie 2017

 

 

 

Acțiuni 2016 

 

 Acțiune în anularea unor acte administrative emise de Consiliul Local al Municipiului Moreni, județul Dâmbovița, 26 octombrie 2016 

Acțiune în anularea unui act administrativ emis de Primăria Municipiului Constanța, 10 octombrie 2016

 

 

Acțiuni 2015

 

Acțiune în anularea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Balș nr. 142/23.12.2013 privind încadrarea terenurilor intravilane pe zone în cadrul orașului Balș, 8 iulie 2015

 

 

  

 

 

Territorial Offices