Site-ul Instituției Avocatul Poporului folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii acestora, conform Regulamentului 679/27 aprilie 2016

 

 

 

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

 

Organizații, rețele cu care colaborează / în care este membră instituția Avocatul Poporului

 

* Legislație privind afilierea

Legea nr. 206/1998 pentru aprobarea afilierii instituţiei Avocatul Poporului la Institutul Internaţional al Ombudsmanului şi la Institutul European al Ombudsmanului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 23 noiembrie 1998;

 Legea nr. 170/1999 pentru aprobarea afilierii instituţiei Avocatul Poporului la Asociaţia Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 30 noiembrie 1999.

 

Reţeaua Europeană a Ombudsmanilor - fondată în anul 2007, prin semnarea unei Declarații.  

Reţeaua Europeană a Ombudsmanilor reunește ombudsmanii naţionali şi regionali şi organismele similare din statele membre ale Uniunii Europene, ombudsmanii naţionali din statele candidate şi din Islanda şi Norvegia, precum şi Ombudsmanul European şi Comisia pentru petiții a Parlamentului European.

Instituţia Avocatul Poporului a participat la toate seminariile și conferințele organizate de Ombudsmanul European.

 

Asociația Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni – AOMFfondată în anul 1998.

AOMF funcționează în baza Statului, modificat la Adunarea generală de la Quebec, Canada, 2015. 

Instituția Avocatul Poporului este membru cu drept de vot și plătește o cotizație de 1100 euro/anual.

Avocatul Poporului din România împreună cu Înaltul Comisar pentru Protecția Drepturilor, Libertăților și Mediere din Monaco sunt membri pentru Europa în Consiliul de administrație al AOMF.

 

Misiunea principală a AOMF este de a promova cunoaşterea rolului ombudsmanului şi mediatorului în ţările francofone şi de a încuraja dezvoltarea instituţiilor independente de mediere în spaţiul francofon.

AOMF ajută ţările francofone să înfiinţeze noi instituţii de mediere prin activităţi, cum ar fi organizarea de seminarii la Centrul de pregătire înființat la Rabat de AOMF şi Diwan Al Madhalim – Mediatorul din Maroc.

                În prezent, președintele AOMF este dl. M. Mohamed BENALILOU, Médiateur du Royaume du Maroc.

 

Institutul Internațional al Ombudsmanului - IOI

Instituția Avocatul Poporului este membru instituţional, cu drept de vot în cadrul reuniunilor.

Cotizația anuală plătită de instituţia Avocatul Poporului este de 1500 Euro.

IOI a fost înfiinţat în anul 1978, funcționează în baza Statutului și este singura organizaţie globală pentru cooperarea dintre instituţiile Ombudsman din mai mult de 150 de ţări.

IOI este organizat pe regiuni în: Africa, Asia, Australia şi Pacific, Europa, Caraibe şi America Latină şi America de Nord.

IOI organizează o dată la fiecare patru ani câte o conferinţă mondială.

În afară de conferinţele sale periodice, IOI favorizează schimbul de experienţă regional şi internaţional, iar reprezentanți ai instituției Avocatul Poporului au participat la diferite programe de pregătire organizate de IOI.

În prezent, președintele IOI este dl. Peter TYNDALL, Ombudsmanul din Irlanda.

 

Institutul European al Ombudsmanului – EOI.

Instituţia Avocatul Poporului este membru cu drept de vot.

Avocatul Poporului este membru în Consiliul director.

Cotizaţia anuală plătită de instituţia Avocatul Poporului este de 350 Euro.

EOI a fost înființat în anul 1988, funcționează în baza unui Statut și este o organizaţie independentă non-profit. Obiectivele sale sunt:

- propagarea şi promovarea conceptului de ombudsman;

- efectuarea de cercetări cu privire la aspecte referitoare la drepturile omului,  protecţia drepturilor civile şi activităţile Ombudsmanului;

- oferirea de asistenţă ştiinţifică instituţiilor ombudsman locale, regionale, naţionale şi internaţionale

- promovarea schimbului de experienţă la nivel naţional, european şi internaţional;

- cooperarea cu Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Ombudsmanul European şi alte instituţii internaţionale cu scopul de a promova şi proteja drepturile omului.

În prezent, președintele EOI este dl. prof. Dragan Milkov.

 

Reţeaua Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est - CRONSEE

Rețeaua a fost înființată în anul 2009, prin semnarea unei Declarații comune a Rețelei Ombudsmanilor pentru copii din Europa de Sud-Est – CRONSEE.

Reţeaua Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est este o reţea a instituţiilor pentru drepturile copiilor independente, care au fost înfiinţate şi funcţionează la nivel naţional, regional sau local, în statele din sud-estul Europei.

Scopul CRONSEE este acela de a contribui la protecţia şi promovarea drepturilor copiilor la nivel naţional şi internaţional, prin facilitarea schimbului de experienţă şi răspândirea informaţiilor, prin colaborare şi prin adoptarea şi publicarea unor declaraţii comune referitoare la drepturile copiilor.

CRONSEE funcţionează prin conferinţe anuale (adunări generale), întruniri, întâlniri tematice, grupuri de lucru şi alte forme de comunicare hotărâte de membrii săi.

 

Rețeaua Mecanismelor Naționale de Prevenire din Sud-Estul Europei - SEENPM

                Rețeaua a fost înființată în anul 2013, prin semnarea unei Declarații, de către Mecanismele Naționale de Prevenire din Albania, Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slovenia.

Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție din cadrul instituției Avocatul Poporului este membru al rețelei din anul 2016.

Scopul rețelei este schimbul de experiență și sprijinul reciproc privind punerea în aplicare a mandatului MNP specificat în Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante (OPCAT) în regiune.

 

Centrul din Geneva pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate - DCAF

Director - Ambasador Thomas Guerber

România este membră din anul 2000

 

- DCAF este o fundaţie internaţională înfiinţată în anul 2000 la iniţiativa Confederaţiei Elveţiene, ca „Centrul din Geneva pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate”.

- Activităţile DCAF sprijină efectiv şi eficient sectoarele care sunt răspunzătoare în faţa statului şi a cetăţenilor.

- Activitatea DCAF se bazează pe recunoaşterea faptului că securitatea, dezvoltarea şi respectarea statului de drept sunt condiţii prealabile pentru o pace durabilă.

Principii care ghidează DCAF:

-          neutralitate;

-          imparţialitate;

-          egalitatea de gen,

-          proprietatea locală.

- Centrul are peste 100 de cadre din mai mult de 30 de ţări. DCAF cuprinde în prezent 60 de state membre din întreaga lume.

                Instituţia Avocatul Poporului a participat la 10 conferinţe organizate de DCAF: Berlin, Viena, Belgrad, Ottawa, Geneva, Praga, Amsterdam, Londra Johannesburg și Bosnia și Herțegovina.

 

Comisia Europeană Împotriva Rasismului şi Intoleranţei - ECRI

Președinte: Maria Daniella Marouda – Grecia

Jura Cristian – membru din partea României până în 2022; membru în Birou din 2019

 

ECRI - organism al Consiliului Europei, are drept scop combaterea rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei în Europa, din perspectiva protecţiei drepturilor omului, în lumina CEDO, a protocoalelor sale adiţionale şi a jurisprudenţei. 

 

Obiective ECRI:

- revizuirea legislaţiei statelor membre, politicilor şi altor măsuri de combatere a rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei şi eficacitatea acestora;

- propunerea de măsuri suplimentare la nivel local, naţional şi european;

- formularea unor recomandări de politică generală pentru statele membre;

- studierea instrumentelor juridice internaţionale aplicabile în materie.

 

Pentru fiecare stat membru al Consiliului Europei este numit câte un membru ECRI.

                Instituţia Avocatul Poporului a participat la diferite seminarii organizate de ECRI.

 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene - FRA

Director: Michael OFlaherty

 

În perioada 2012-2018, au avut loc, la sediul instituției Avocatul Poporului, întâlniri ale Avocaților Poporului cu directorii FRA.

Instituţia Avocatul Poporului a participat la diferite seminarii organizate de FRA (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020).

 

Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei

Comisar: Dunja Mijatovic – Bosnia-Hrțegovina (este al patrulea Comisar)

 

Obiectivele fundamentale ale Comisarului pentru Drepturile Omului sunt prevăzute în Rezoluţia (99) 50 privind Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei. În conformitate cu această rezoluţie, Comisarul este mandatat să:

 

- promoveze respectarea efectivă a drepturilor omului şi să sprijine statele membre în implementarea standardelor privind drepturile omului ale Consiliului Europei;

- promoveze educaţia şi sensibilizarea privind drepturile omului în statele membre ale Consiliului Europei;

- identifice posibile deficienţe în legislaţia şi practica privind drepturile omului;

- faciliteze activităţile instituţiilor ombudsman naţionale şi ale altor structuri privind drepturile omului;

- ofere opinii şi informaţii cu privire la protecţia drepturilor omului în întreaga regiune.

Comisarul pentru Drepturile Omului este o instituţie independentă împuternicită să promoveze educaţia, sensibilizarea asupra drepturilor omului, cât şi respectarea acestor drepturi, şi să asigure conformitatea deplină şi eficientă cu instrumentele normative ale Consiliului Europei. Activităţile acestei instituţii se concentreze pe trei domenii majore, strâns legate:

 

- vizite de ţară şi dialogul cu autorităţile naţionale şi societatea civilă;

- raportare tematică şi consiliere cu privire la implementarea sistematică a drepturilor omului;

- activităţi de sensibilizare.

 

Instituţia Avocatul Poporului a avut diferite relaţii de colaborare cu Comisarul pentru drepturile omului începând cu anul 2004, constând în: corespondenţă diversă, întâlniri ale Avocatului Poporului cu Comisarul cu ocazia deschiderii oficiale a anului judiciar al Curţii Europene a Drepturilor Omului (2005, 2006, 2009), participarea reprezentanţilor instituţiei la diverse întruniri organizate de Comisar, vizitele Comisarului la sediul instituţiei Avocatul Poporului (2007, 2014 și 2018).

 

 

Asociația Ombudsmanilor Mediteraneeni – AOM, fondată în anul 2008; funcționează în baza Statutului

În luna martie 2019, Avocatul Poporului a primit din partea Ombudsmanului Grec, domnul Andreas Pottakis, invitația adresată instituției Avocatul Poporului, de a se alătura marii familii a Ombudsmanilor care fac parte din Asociația Ombudsmanilor Mediteraneeni.

Având în vedere că afilierea instituției Avocatul Poporului la diverse organisme internaționale s-a făcut prin acte normative emise de Parlamentul României, Legea nr. 206/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 23 noiembrie 1998 și Legea nr. 170/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 30 noiembrie 1999, un demers în sensul aderării instituției Avocatul Poporului la Asociația Ombudsmanilor Mediteraneeni presupune reglementarea tot printr-un act normativ de același nivel.