Site-ul Instituției Avocatul Poporului folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii acestora, conform Regulamentului 679/27 aprilie 2016

 

 

2012

 

Comunicat de presă - Trimestru al IV-lea - 2012

Comunicat de presă - Trimestrul al III-lea - 2012

Comunicat de presă privind întâlnirea conducerii instituţiei Avocatul Poporului cu o delegaţie de experţi a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept, 11 septembrie 2012

Comunicat de presă - Trimestrul al II-lea - 2012

Comunicat de presă privind sesizările de ridicare a unor excepţii de neconstituţionalitate, 18 iulie 2012

Comunicat de presă raport special Cantacuzino, 3 iulie 2012

Comunicat de presă raport special privind exodul medicilor, 3 iulie 2012

Comunicat de presă - Ziua internaţională împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri, 27 iunie 2012

Comunicat de presă privind nepunerea în aplicare a rezultatului referendumului din data de 22 noiembrie 2009, 21 iunie 2012

Comunicat de presă - Ziua mondială pentru Combaterea Deşertificării şi a Secetei, 17 iunie 2012

Comunicat de presă - Ziua medicului şi a farmacistului, 15 iunie 2012

Comunicat de presă privind sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la numirea, promovarea şi transferarea magistraţilor, 13 iunie 2012

Comunicat de presă - Ziua Mondială a Mediului, 5 iunie 2012

Comunicate de presă privind articolele apărute în presă referitoare la intoxicarea unui grup de romi în incinta uzinei Cuprom, 5 iunie 2012

Comunicat de presă - mesaj de Ziua Copilului, 1 iunie 2012

Comunicat de presă - "Ziua mondială a luptei împotriva fumatului", 31 mai 2012

Comunicat de presă privind Ziua Acţiunii Internaţionale pentru Protecţia Sănătăţii şi Mediului, 23 mai 2012

Comunicat de presă privind întâlnirea prof. univ. dr. Gheorghe Iancu cu reprezentanţii mai multor organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului, 23 mai 2012

Comunicat de presă privind Ziua Internaţională a Biodiversităţii, 22 mai 2012

Comunicat de presă privind sesizarea din oficiu referitoare la modul de calcul a contribuţiei datorate de deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în sistem clawback, 21 mai 2012

Comunicat de presă privind Promovarea diversităţii culturale şi combaterea discriminării - priorităţi ale instituţiei Avocatul Poporului, 21 mai 2012

Comunicat de presă privind Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, 17 mai 2012

Comunicat de presă "Ziua mondială de acţiune pentru climă" - implicarea Avocatului Poporului în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător, 15 mai 2012

Comunicat de presă - Avocatul Poporului de "Ziua Internaţională a latinităţii", 15 mai 2012

Comunicat de presă privind promovarea Recursului în interesul legii cu privire la aplicarea art.1 alin (1) lit. d) şi e) raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr.118/1990, privind dreptul unor persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată în România cu începere de la 6 martie 1945, republicat, de a cumula indemnizaţia pentru perioada de strămutare cu cea prevăzută pentru perioada de domiciliu forţat, atunci cand aceste perioade au coincis - 11 mai 2012

Comunicat de presă - Avocatul Poporului de "Ziua Europei" - 8 mai 2012

Comunicat de presă privind încetarea producţiei de vaccinuri de către Institutul Cantacuzino - 2 mai 2012

Comunicat de presă privind evidenţierea dificultăţilor în desfăşurarea procesului de constituire şi reconstituire a dreptului de proprietate privată - 2 mai 2012

Comunicat de presă privind sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, în ansamblul ei - 2 mai 2012

- Excepţie de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile Legii nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor.

- Notă privind adresa nr. 3712 din 10 aprilie 2012, transmisă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Comunicat de presă - Avocatul Poporului s-a autosesizat privind oprirea difuzării prin satelit a posturilor Antena 1, Antena 2, Antena 3, Euforia şi GSP TV de către operatorul de televiziune prin cablu şi satelit R.C.S. & R.D.S. S.A. - 24 aprilie 2012

Comunicat de presă privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului cu privire la prevederile art. 8 alin. (3) şi ale Anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 - 24 aprilie 2012

Comunicat de presă - pensionarii, "Înţelepţi tăcuţi" - 24 aprilie 2012

Comunicat de presă lipsă vaccinuri (Institutul Cantacuzino) - 13 aprilie 2012

Comunicat de presă privind sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.1 din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare - 9 aprilie 2012

Comunicat de presă - Trimestrul I - 2012

Comunicat de presă - precizare referitoare la ştirea prezentată de postul RTV în data 25 februarie 2012

Punctul de vedere al Avocatului Poporului referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13-19 şi ale art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, 19 ianuarie 2012

Comunicat de presă privind solicitările primite din partea unor iubitori de animale, cu conţinuturi identice, prin care aceştia îşi exprimă îngrijorarea faţă de unele acte brutale săvârşite împotriva animalelor, care au loc în România, 17 ianuarie 2012

- Press Release: Ombudsman's response to petitions concerning the stray dogs - 17th January 2012