This site uses cookies. By continuing to navigate, you agree to using them. 

 

 


  

  ACȚIUNI ALE AVOCATULUI POPORULUI

LEGATE DE DECIZIILE PRIVIND STAREA DE URGENȚĂ ȘI STAREA DE ALERTĂ

 

AVOCATUL POPORULUI VĂ INFORMEAZĂ

Acte normative referitoare la drepturile omului adoptate/emise în perioada stării de urgență și în perioada stării de alertă

 

  

 

 

Avocatul Poporului recomandă ministrului sănătății revizuirea Ordinului nr. 418/2005, precum și atragerea medicilor specialiști și primari pentru specializarea endocrinologie şi diabet pediatric

 

         

Potrivit unui articolul publicat în Covasnamedia.ro în luna noiembrie 2019, lunar, la medicii pediatri de la Spitalul Județean „Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe ajung până la cinci cazuri noi de copii diabetici. Problematica nu este nouă, însă specialiștii covăsneni atrag atenția că lipsa de medici diabetologi pediatri îngreunează drumul micuților spre sănătate - https://covasnamedia.ro/social/medicii-pediatri-covasneni-ingrijorati-de-cresterea-numarului-de-copii-diabetici.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, fiind efectuate demersuri la Spitalul Județean de Urgentă „Dr. Fogolyán  Kristóf” din Sfântu Gheorghe, Direcția de Sănătate Publică Covasna, Ministerul Sănătății, în urma cărora se desprind următoarele concluzii:

- Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, care cuprinde specializarea de endocrinologie şi diabet pediatric, specializări clinice şi paraclinice se află în revizuire;

- cu toate că specialiștii de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice pot acorda asistență medicală de specialitate pacienților din toate grupele de vârstă, copilul trebuie să facă 2 drumuri la 2 specialiști diferiți, iar din datele comunicate de către autoritățile sesizate rezultă că specialitatea de diabetolog este o specializare care lipsește, iar celălalt aspect, care se datorează numărului mic de medici rezidenți care optează pentru această specializare, constituie încă un impediment în tratarea minorilor cu diabet zaharat de către un singur specialist diabetolog pediatru;

 

- pentru tratamentul copiilor cu diabet zaharat ar fi benefice serviciile unor medici specializați atât în diabetologie, cât și în pediatrie, însă Ordinul nr. 905/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, nu prevede o asemenea dublă specializare;

 

-  în România există Registrul Național de Diabet al Copilului, realizat anual de către Organizaţia Naţională Română pentru Ocrotirea Copilului şi Adolescentului cu Diabet Zaharat, cu concursul multor medici. În anul 2019, au contribuit la Registru 68 de medici, din care: 14 pediatri cu supraspecializare în diabet; 4 pediatri cu supraspecializare în endocrinologie pediatrică; 8 pediatri fără vreo specializare și 42 specialiști diabetologi. La sfârșitul anului 2019, numărul total al copiilor diagnosticați cu diabet în întreaga țară a fost de 3359, dintre care 436 diagnosticați în anul 2019; de asemenea, 29 de județe nu au niciun pediatru diabetolog.

 

Avocatul Poporului recomandă crearea unui cadru legal pentru atragerea medicilor specialiști și primari în programe de studii complementare, în vederea obținerii de atestate în specializarea endocrinologie şi diabet pediatric. 

 

 

 

București, 25 septembrie 2020

 

 

 

  RAPORT SPECIAL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU ELEVI LA NIVEL NAȚIONAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

 

 

În 3002 localități din România (94,34%) este încălcat dreptul elevilor

la burse școlare

 

Astăzi, 10 septembrie a.c., a fost lansat în conferință de presă, Raportul privind acordarea burselor pentru elevi la nivel național în anul școlar 2019-2020, realizat de Avocatul Poporului și Societatea Academică din România.

Obiectul raportului a fost reprezentat de situația respectării dreptului la burse școlare al elevilor de către autoritățile publice locale din România în anul școlar 2019-2020, având la bază date din 3182 de unități și subdiviziuni administrativ-teritoriale în sarcina cărora există obligația de a acorda burse școlare pentru elevi, obținute cu sprijinul celor 42 de instituții ale prefectului.          

Rezultatele cercetării realizate arată faptul că: din 3182 de autorități publice locale, doar 180 (5,66%) acordă integral burse școlare pentru elevi, cu respectarea cadrului legal în vigoare; doar un număr de 1043 de localități (32,78%) acordă cel puțin un tip de bursă școlară; dintre cele patru tipuri de burse școlare, bursa de ajutor social se acordă de către 948 de autorități publice locale din 3182 (29,79%), bursa de merit de către un număr de 551 (17,32%), cea de studiu de către 266 (8,36%), iar cea de performanță de doar 163 de autorități publice locale (5,12%).

Având în vedere situația existentă, au fost formulate următoarele propuneri și recomandări:

1.  Autoritățile publice locale care nu acordă burse școlare să procedeze de îndată la adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevi, cu respectarea criteriilor generale de acordare prevăzute de OMECTS nr. 5576/2011;

2. Autoritățile publice locale care nu au prevăzut credite bugetare în bugetul pe anul 2020 în vederea acordării burselor școlare să procedeze de îndată la rectificare bugetului local;

3.  Inspectoratele școlare județene să solicite autorităților publice locale respectarea obligației legale de a acorda burse școlare, precum și să monitorizeze gradul de acordare a burselor școlare la nivel județean;

4.  Prefecții, în virtutea rolului de reprezentanți ai Guvernului în teritoriu, să monitorizeze respectarea de către autoritățile publice locale a obligației de a acorda burse școlare, punându-le acestora în vedere să se conformeze prevederilor legale;

5.   Ministerul Educației și Cercetării să solicite inspectoratelor școlare județene monitorizarea situației respectării obligației unităților administrativ-teritoriale de a acorda burse școlare și pe baza datelor obținute să realizeze rapoarte anuale privind respectarea dreptului la burse școlare al elevilor;

6.   Guvernul să adopte o hotărâre privind stabilirea cuantumului minim al burselor școlare,  cuantumuri care să fie în valoare de cel puțin: 134,6 lei (10% din salariul minim net pe economie) – bursa de merit; 269,2 lei (20% din salariul minim net pe economie) – bursa de performanță; 336,5 lei (25% din salariul minim net pe economie) – bursa de studiu; 403,8 lei (30% din salariul minim net pe economie) – bursa de ajutor social;

7.   Guvernul, în vederea respectării principiului autonomiei locale, să aloce din bugetul de stat fondurile necesare în vederea asigurării plății burselor școlare la cuantumurile minime mai sus menționate prin finanțarea complementară, conform art. 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Raportul integral, care conține defalcat pe județe situația fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte, se regăsește pe site-ul instituției, la secțiunea Rapoarte speciale – Rapoarte speciale

2020, sau accesând link-ul.

 

  

București, 10 septembrie 2020

 

 

Recomandare și Raport special ale Avocatului Poporului privind dreptul la mediu sănătos în domeniul forestier

 

 

 

Atât la nivel național, cât și la nivel internațional au fost trase multiple semnale de alarmă cu privire la necesitatea luării unor măsuri care să asigure o mai bună gestionare a fondului forestier, în vederea asigurării unei protejări eficiente a pădurilor din România. 

În acest context, în cursul lunii octombrie 2019, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la tăierile masive de arbori efectuate inclusiv la nivelul zonelor forestiere protejate din România, fiind întreprinse demersuri la: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Administrația Națională „Apele Române”, Inspectoratul General al Poliției Române și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea clarificării celor semnalate prin studiile efectuate la nivel internațional și comunicării unor puncte de vedere în legătură cu neregulile sesizate, statistici relevante cu privire la sectorul forestier, dar și cu privire la infracționalitatea înregistrată în materia studiată, precum și a unor posibile soluții pentru eficientizarea managementului sectorului forestier.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a semnalat și aspecte legate de gestionarea ariilor naturale protejate, care fac parte din fondul forestier. Astfel, se arată că România nu a respectat dispozițiile art. 6 alin. (3) și ale art. 7 din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, prin faptul că a permis autorităților competente să aprobe amenajamentele silvice înainte de a se fi asigurat că acestea nu vor afecta în mod negativ integritatea siturilor Natura 2000. 

Având în vedere concluziile rezultate în urma efectuării anchetelor la autoritățile competente și consultării specialiștilor din domeniul forestier, Avocatul Poporului a emis o recomandare către ministrul mediului, apelor și pădurilor.

În paralel, în îndeplinirea atribuţiilor constituţionale, Avocatul Poporului a întocmit Raportul Special privind protejarea zonelor forestiere ale României.

Pentru identificarea și conturarea acestor soluții, instituția Avocatul Poporului a întreprins o serie de cercetări, demarând efectuarea de schimburi de date, precum și discuții cu autorități abilitate în domeniu și specialiști în materie silvică. 

Concluzia, care se poate formula în urma analizării răspunsurilor experților, constă în faptul că exploatările ilegale de lemn au cunoscut o dinamică de-a lungul timpului, exploatatorii identificând o serie de metode de eludare a legii. 

Principalele propuneri pentru combaterea tăierilor ilegale, buna gestionare a ariilor naturale protejate și dezvoltarea durabilă a pădurilor din România sunt următoarele:

- Identificarea de soluții în vederea reducerii considerabile sau chiar interzicerii tăierilor rase și cvasirase având în vedere efectele negative asupra mediului înconjurător pe care aceste tipuri de tratamente silvice le implică;

- Identificarea de soluții în vederea reglementării unei suprafețe minime la nivel național care trebuie menținută împădurită;

- Identificarea de soluții în vederea interzicerii exportului de lemn neprelucrat intensiv, conform recomandărilor Academiei Române;

- Stabilirea unor zone de „intervenție zero” în toate categoriile de arii naturale protejate prevăzute în legislația națională, care să cuprindă un procent de minim 80% din suprafața ariei protejate, inclusiv în siturile Natura 2000 și UNESCO, unde procesele naturale să poată avea loc fără intervenția umană, prin interzicerea tăierilor de arbori de orice tip (cu excepția lemnului provenit din doborâturi cauzate de fenomene naturale);

- Perfecționarea sistemului SUMAL, prin utilizarea imaginilor satelitare și alertarea în timp util a autorităților competente în domeniu; 

- Identificarea de soluții în vederea îmbunătățirii pazei pădurilor, inclusiv prin montarea de camere de luat vederi în zonele de interes (ex.: intersecții de drumuri forestiere) și echiparea autovehiculelor folosite pentru transportul lemnului cu dispozitive GPS speciale;

- Demararea unui program de plantare de culturi energetice agricole pe terenurile degradate, în vederea asigurării lemnului de foc necesar comunităților locale și combaterii deșertificării.

 

Recomandarea nr. 145 din 20 august 2020 și Raportul se regăsesc pe site-ul instituției, la secțiunea Recomandări – Anul 2020, respectiv la secțiunea Rapoarte speciale – Rapoarte speciale 2020.

 

 

București, 20 august 2020

 

 

 

 

 

  ATENȚIONARE

 AVOCATUL POPORULUI ROAGĂ PERSOANELE SĂ TRIMITĂ PETIȚIILE NUMAI PRIN MAIL, POȘTĂ SAU FAX !

 

Având în vedere instituirea stării de alertă, pe toată durata acesteia persoanele sunt rugate să depună petițiile exclusiv prin mail, pe adresa Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., prin poștă, la adresa str. George Vraca nr. 8, Sector 1, București, sau prin fax, la numărul  021/3124921! În această perioadă, audiențele sunt suspendate, atât la sediul central, cât și la birourile teritoriale.

 

Avocatul Poporului va implementa desfășurarea activității în regim de telemuncă, dar va asigura permanența atât la sediul central, cât și la birourile teritoriale și va răspunde telefonic eventualelor solicitări!  

 


 

Bureaux Territoriaux